Biografija

SVEBOR SEČAK
18.11.1962., Zagreb, Hrvatska
Akademska titula: PhD
Akademsko zvanje: docent

NACIONALNI PRVAK BALETA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU I PREDSJEDNIK HRVATSKOG DRUŠTVA PROFESIONALNIH BALETNIH UMJETNIKA

Curriculum Vitae

OBRAZOVANJE:

2015. doktorirao na University of New England, Armidale, Australija i stekao kvalifikaciju PhD (Doctor of Philosophy). Naslov disertacije: „Shakespeare’s Hamlet in Ballet – A Neoclassical and Contemporary Postmodern Approach“.

2010. magistrirao na University of New England, Armidale, Australija i stekao kvalifikaciju MA (Hons). Naslov disertacije: „Staging Shakespeare’s Romeo and Juliet in the Language of Classical Ballet“

2007. završio dodiplomski studij iz plesne edukacije na Royal Academy of Dance, University of Surrey, Velika Britanija i stekao kvalifikaciju BA (First Class Hons). Naziv disertacije: „Implementing the Vaganova Technique Outside the Vaganova Academy in a Safe Manner“.

1984. završio Školu za klasični balet u Zagrebu i stekao kvalifikaciju plesač klasičnog baleta.

1980. završio srednje obrazovanje u Jezičnoj gimnaziji u Zagrebu i stekao kvalifikaciju inokorespondenta za engleski i talijanski jezik.

 

SPECIJALIZACIJE:

1986./1987. specijalizacija na Akademskom koreografskom učilištu Vaganova, Sankt Peterburg, Rusija. Praksa u Mariinskom teatru (Kirov), nastup u ulozi Princa Siegfrida u Labuđem jezeru.

RADNO I PEDAGOŠKO ISKUSTVO:

2016. – Dekan međunarodne plesne akademije Alma Mater Europaea

2013. – 2017. Docent na Studiju za suvremeni ples i baletnu pedagogiju na Akademiji dramske umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu; predavač kolegija Balet i obrazovanje i Balet – tradicija i suvremenost

2013. – 2014. v.d. ravnatelj Baleta HNK u Zagrebu

2013. Scenska praksa za završne razrede Škole za klasični balet u Zagrebu s ciljem uvježbavanja polaznica za javne nastupe u zemlji i inozemstvu

2012. tromjesečni pedagoški rad sa polaznicima Russian School of Ballet na Bermudi

2009. – 2010. profesionalni baletni treninzi, prenošenje i uvježbavanje koreografija za međunarodne turneje Madrid Balleta

2006. – 2016. povremeni profesionalni baletni treninzi za plesnu skupinu u HNK u Osijeku

2005. – 2006. nastava klasičnog baleta u Školi za ritmiku i balet u Zagrebu

1994. – 2014.  organizator baletne trupe Croatia

1988. – 2017. profesionalni baletni treninzi i pokusi za plesače Baleta HNK u Zagrebu

1981. – 2017. profesionalni baletni plesač u Baletu HNK u Zagrebu, Status: nacionalni prvak Baleta (vidi umjetnička djelatnost)

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

Objavljivanje i prezentacije na konferencijama

2017. 19. ICDPA International Conference on Dance and Performing Arts, Toronto, Kanada. Tekst Shakespeare`s Hamlet in Ballet: Transformation of an Archival Recording of a Neoclassical Ballet Performance into a Contemporary Transmodern Dance Video Applying Postmodern Concepts and Techniques (15 & 16, 06. 2017.)

2017. 5. Međunarodna znanstvena konferencija „All about people: interdisciplinarity, transnationality and building bridges“, Alma Materu Europaea, Maribor (10 & 11.03.2017.) – Tekst Academic Ballet: A National and Transnational Perspective

2016. objavljen tekst „Sankt-Peterburg kao nedostižan uzor“ na www.plesnascena.hr

2016. RESEO Konferencija Reflective Practice: Evaluation of Arts in Education. Pariz, 28.- 30. studeni 2016.

2016. 47. Svjetski kongres UNESCO CID-a održan u Sankt Peterburgu, Rusija. Održao prezentaciju na temu „Ballet – Tradition and Contemporaneity“. Tekst objavljen na DVD-u i na službenoj stranici Kongresa.

2016. Interdisciplinarni znanstveno-umjetnički skup „Mia Čorak Slavenska“, UAOS, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Održao prezentaciju na temu „Diskurzivna promišljanja Mije Čorak Slavenske kao anticipacija suvremenog pogleda na problematiku baletne umjetnosti u Hrvatskoj ili što nam danas poručuju lik i djelo Mije Čorak Slavenske“ – u pripremi objava u osječkoj Književnoj reviji – časopis za književnost i kulturu Ogranka Matice hrvatske Osijek, 2016.

2015. objavljen tekst o Nagradi hrvatskog glumišta – kategorija Balet – www.plesnascena.hr

2015. suizdavač monografije Damir Novak Snaga pokreta Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika autora V. Vadjona i V. Pondelaka

2015. objavljen tekst o baletu La Fille mal gardée u HNK u Osijeku – www.plesnascena.hr

2014. 37. Svjetski kongres UNESCO CID-a održan u Ateni, Grčka. Održao prezentaciju na temu „Giving Feedback and Correcting Ballet Students“. Tekst objavljen na DVD-u i na službenoj stranici Kongresa.

2014. objavljen tekst o Međunarodnom baletnom natjecanju Mia Čorak Slavenska 2014. – www.plesnascena.hr

2013. 34. Svjetski kongres UNESCO CID-a održan u Montrealu, Kanada. Održao prezentaciju na temu „Ballet and Dance After Postmodernism“. Tekst objavljen na DVD-u i na službenoj stranici Kongresa.

2013. 15. Konferencija CORPS de Ballet u Parizu, Francuska

2012. Godišnji sveučilišni simpozij University of New England: prezentacija PhD projekta pod naslovom: „HAMLET REVISITED, the transformation of a video recording of a neoclassical ballet performance into a postmodern artistic dance video”

2012. objavljen tekst o Međunarodnom baletnom natjecanju Mia Čorak Slavenska 2012. – www.plesnascena.hr

2012. Konferencija Ballet: Why and How? u Stockholmu, Švedska

2011. objava dijela teksta magistarske radnje pod nazivom: „Balet Romeo i Julija kao umjetnički most između istoka i zapada“ u časopisu KRETANJA, br. 15/16

2009. 23. Svjetski kongres UNESCO CID-a u Malagi, Španjolska. Održao prezentaciju „Shakespeare’s Romeo and Juliet as ballet“. Tekst objavljen na DVD-u i na službenoj stranici Kongresa.

2009. 3. Međunarodni kongres UNESCO CID-a u Istanbulu, Turska. Održao prezentaciju „Ballet and its Classicism“. Tekst objavljen na DVD-u i na službenoj stranici Kongresa.

2009. autor i urednik publikacije povodom 30. obljetnice umjetničkog rada

2008. 22. Svjetski kongres UNESCO CID-a u Ateni, Grčka. Održao prezentaciju „Implementing the Vaganova technique outside the Vaganova Academy in a safe manner“. Tekst objavljen na DVD-u i na službenoj stranici Kongresa.

2002. – 2016. urednik godišnjeg biltena Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika

2002. osvrt i kritika „Black Tie Only“ o radu Royal Balleta u Londonu objavljeni u Vijencu, br. 224, od 03. listopada 2002.

1980. – 2016. brojni intervjui i debate u dnevnom i periodičkom tisku, te sudjelovanje u stručnim radijskim i televizijskim emisijama.

UMJETNIČKA DJELATNOST:

Nacionalni prvak zagrebačkog Baleta HNK u Zagrebu i međunarodno priznati baletni umjetnik. Otplesao je brojne glavne uloge klasičnog baleta, te suvremeni i nacionalni repertoar. Nastupao je na svim domaćim i brojnim svjetskim scenama radeći s vrhunskim recentnim koreografima i partnerirajući nekim od najpoznatijih balerina današnjice.

Gostovanja u inozemstvu:

S Baletom zagrebačkog HNK i kao gost solist nastupao je u sljedećim zemljama:

Rusija, Ukrajina, Mađarska, Češka, Austrija, Nizozemska, Slovenija, BiH, Makedonija,

Njemačka, Italija, Turska, SAD, Švicarska, Portugal, itd. Organizator je mnogobrojnih gostovanja diljem zemlje i inozemstva, afirmirajući hrvatsku baletnu umjetnost na pozornicama u Velikoj Britaniji, Mađarskoj, Italiji, Sloveniji, BiH, Južnoafričkoj Republici, Jordanu, Tunisu, Egiptu,  Japanu, Turskoj, Bermudi, Venezueli, Švicarskoj, Meksiku, Australiji, Maleziji, Crnoj Gori i Novom Zelandu.

Značajne scene na kojima je nastupao:

 • Boljšoj teatar, Moskva
 • Mariinski teatar, Sankt Peterburg
 • Teatar Taras Ševčenko, Kijev
 • Teatar Den Haag
 • Royal Opera House Covent Garden, London
 • Millennium Dome, London
 • Sadler’s Wells, London
 • Fondazione Arena di Verona
 • brojne druge pozornice nacionalnih kazališta, festivalske scene, itd.

Partnerirao je primabalerinama:

 • Gillian Murphy, prvakinja American Ballet Theatrea
 • Irina Dorovjenko, prvakinja American Ballet Theatrea
 • Agnes Letestu, prvakinja Baleta Pariške Opere
 • Elena Pankova, prvakinja Mariinskog teatra, Sankt Peterburg
 • Amaya Ugarteche, prvakinja Veronskog Baleta,
 • Laura Hussey, prvakinja English National Balleta, itd.,
 • domaćim istaknutim primabalerinama kao što su Vesna Butorac-Blaće, Irena Pasarić, Almira Osmanović, Lidija Mila, Olja Jovanović, Ervina Sulejmanova, Milka Hribar, Mihaela Devald, Edina Pličanić itd.

 

Glavne uloge u HNK u Zagrebu

 

 • Princ Siegfried, Rothbart – Labuđe jezero P.I.Čajkovski, kor. Oleg Danovski;
 • Rothbart – Labuđe jezero P.I.Čajkovski, kor. Dinko Bogdanić;
 • Rothbart – Labuđe jezero P.I.Čajkovski, kor.  Derek Deane;
 • Princ Désiré – Trnoružica P.I.Čajkovski, kor. Waczlaw Orlykowski;
 • Engleski princ – Trnoružica P.I.Čajkovski, kor. Derek Deane;
 • Princ, Drosselmayer – Orašar P.I.Čajkovski, kor. Waczlaw Orlykowski;
 • Drosselmayer – Orašar P.I.Čajkovski, kor. Frane Jelinčić;
 • Herr Stahlbaum – Orašar P.I.Čajkovski, kor. Derek Deane;
 • Grof Albrecht – Giselle A. Adam, kor. Attilio Labis;
 • Franz, Coppelius – Coppèlia L. Dèlibes, kor. Ivica Sertić;
 • Prinčev prijatelj – Pepeljuga S.S. Prokofjev, kor. Ivica Sertić;
 • Mirko – Đavo u selu F. Lhotka, kor. Pia i Pino Mlakar;
 • Don Quijote – Don Quijote L. Minkus, kor. Dinko Bogdanić;
 • Don Quijote – Don Quijote L. Minkus, kor. Patrick Armand;
 • Paris – Romeo i Julija S.S. Prokofjev, kor. Waczlaw Orlykowski;
 • Tebaldo – Romeo i Julija S.S. Prokofjev, kor. Dinko Bogdanić;
 • Hercules – Kraljevo B. Papandopulo, kor. Drago Boldin;
 • Kain – Kain i Abel F. Poulenc-S. Mokranjac, kor. Vlasto Dedovič;
 • Konstantin Papandopulo – Maestro, B. Papandopulo, kor. Ljiljana Gvozdenović;
 • Ne Osvrći se/ Don’t Look Back – I. Márta, Donauballett, kor. Kryzstof Pastor;
 • Portugalski Fado – Balade… koje donosi vjetar, kor. Vasco Wellenkamp;
 • Fratar – Carmina Burana, C. Orff, kor. Drago Boldin;
 • Exultate Jubilate  – W.A. Mozart, kor. Milko Šparemblek;
 • Ratnik – Osman I. Kuljerić, kor. Milko Šparemblek;
 • Requiem – W.A.Mozart, kor. Milko Šparemblek;
 • Brahmin – Bajadera L. Minkus, kor. Dinko Bogdanić;
 • Brahmin – Bajadera L. Minkus, kor. Vasilij Medvedev;
 • Udovica Simone – Vragolasta djevojka F. Hèrold-L.Hertel, kor. Vladimir Derevianko; itd.

Glavne uloge izvan HNK u Zagrebu

HNK SPLIT

 • Grof Albrecht – Giselle A. Adam, kor. Gradimir Hadžislavković;
 • Franz – Coppelia L. Delibes, kor. Dimitrije Parlić;
 • Mercuzio – Romeo i Julija S.S. Prokofjev, kor. Dimitrije Parlić

HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci

 • Princ Siegfried, Rothbart – Labuđe jezero P.I.Čajkovski, kor. V. Butorac-Blaće / R. Zaharov;
 • Grof Albrecht – Giselle A. Adam, kor. Gradimir Hadžislavković;
 • Espado – Don Quijote L. Minkus, kor. Valerij Miklin;
 • Quasimodo – Esmeralda C. Pugni, kor. Slavko Pervan;
 • Peer Gynt – Peer Gynt E. Grieg, kor. Slavko Pervan

HNK OSIJEK

 • Baletni solo u operi Prodana nevjesta B. Smetana, kor. Sonja Kastl;
 • Licitar – Licitarsko srce K. Baranović, kor. Svebor Sečak

CROATIA BALET

 • Hamlet – Hamlet P.I.Čajkovski, kor. Svebor Sečak;
 • Princ Danilo – Vesela udovica F. Lehar, kor. Sonja Kastl;
 • Grof Albrecht – Giselle A. Adam, kor. Attilio Labis;ž
 • Caligula – Caligula A. Hačaturjan, kor. Svebor Sečak;
 • Grof Capuletti  – Romeo i Julija S.S. Prokofjev, kor. Svebor Sečak;
 • General – Ples kadeta J. Strauss ml., David Lichine

ARENA DI VERONA

 • Grof Albrecht – Giselle A. Adam, kor. Maria Grazia Garofoli;
 • Don Quijote – Don Quijote L. Minkus, kor. Maria Grazia Garofoli

 

SNG MARIBOR

 • Peer Gynt – Peer Gynt E. Grieg, kor. Waczlaw Orlykowski;
 • Mandarin – Čudesni Mandarin B. Bartok, kor. Waczlaw Orlykowski

INNSBRUCK LANDESTHEATER

 • Crassus – Spartak A. Hačaturjan, kor. Waczlaw Orlykowski;

SALZBURG FESTIVAL

 • Baletni koncert, kor. Waczlaw Orlykowski

BASEL

 • Smrt – Totentanz, kor. Waczlaw Orlykowski 

ZÜRICH

 • Lisac – Pinocchio, L. Kövary, kor. Drago Boldin

FESTIVAL COLUMBIA, North Carolina, SAD

 • Le Corsaire – L. Minkus, kor. Marius Petipa;
 • Tango – A. Piazzola, kor. Milena Leben

Koreografije:

Koreograf je nekoliko cjelovečernjih baleta koji su izvođeni u HNK u Zagrebu, diljem Hrvatske i inozemstva, kao što su:

 • La Fille mal gardée – F. Hèrold-L.Hertel

Premijera 2015. – povodom 20. obljetnice baletne skupine u HNK u Osijeku

 • Romeo i Julija – S.S. Prokofjev;

Premijera 2013. – HNK u Varaždinu povodom ulaska RH u Europsku uniju

Premijera 2012. – Hamilton, Bermuda, povodom 40. obljetnice Bermuda Civic Balleta

 • Peti instrument – domaći kompozitori

Premijera 2009. – HNK u Zagrebu – 30. obljetnica umjetničkog djelovanja

 • Caligula – A. Hačaturjan;

Premijera 2006. – HNK u Varaždinu

 • Licitarsko srce – K. Baranović;

Premijera 2005. – HNK u Osijeku

Premijera 1998. – HNK u Zagrebu

 • Hamlet – P.I. Čajkovski;

Premijera 2004. – HNK u Zagrebu

 • Peer Gynt Suita – E. Grieg;

Premijera 2001. – Slavonski Brod

 • Autor je i nekoliko kraćih scenskih i mnogobrojnih televizijskih koreografija, te baletnih koreografija za koncerte Zagrebačke filharmonije.

Odlikovanja i nagrade:

 • Nagradu Vladimir Nazor dodijeljenu Baletu HNK u Zagrebu za sezonu 2013./2014. preuzeo u funkciji v.d. ravnatelja.
 • Nagrada hrvatskog glumišta godine za najbolju glavnu mušku baletnu ulogu u sezoni 2003./04. i 2004./2005. za naslovnu ulogu u baletu Hamlet;
 • Nagrada Oskar Harmoš HNK u Zagrebu za najbolju glavnu mušku baletnu ulogu u sezoni 2004./05. za ulogu Tebalda u baletu Romeo i Julija.
 • Nagrada hrvatskog glumišta godine za najbolju glavnu mušku baletnu ulogu u sezoni 2002./03. za naslovnu ulogu u baletu Peer Gynt;
 • Nagrada Olga OrlovaHNK Ivana pl. Zajca u Rijeci za najbolju glavnu mušku ulogu u tri sezone (od 2001. do 2004.) za naslovnu ulogu u baletu Peer Gynt;
 • Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za dostignuća u kulturi;
 • Plaketa Mare Nostrum;
 • Medalje i diplome na Baletnim natjecanjima u Novom Sadu, Srbija;

Članstvo u organizacijama:

 • CORPS (Council of Organized Researchers for Pedagogical Study)
 • CORD (Congress on Research in Dance)
 • CID (Conseil International de la Danse)
 • Predsjednik Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika

 

Članstvo u ocjenjivačkim i drugim povjerenstvima:

2016. – 2017. član Stručnog povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije iz nadležnosti MZOS-a – plesno područje

2015. – 2016. član povjerenstva za državni ispit pedagoga klasičnog baleta

2011. – 2016. predsjednik povjerenstva za Nagradu Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika

2013. – 2015. predsjednik povjerenstva za Nagradu hrvatskog glumišta – kategorija Balet predsjednik povjerenstva za Nagradu Ana Roje i Oskar Harmoš HNK u Zagrebu

2010. – 2016. član žirija, moderator i organizator Međunarodnog baletnog natjecanja Mia Čorak Slavenska

2010. – 2013. član radne skupine za izradu plana i programa novog Studija za suvremeni ples i baletnu pedagogiju pri ADU, Sveučilišta u Zagrebu

2007. – 2009. član povjerenstva za Nagradu hrvatskog glumišta – kategorija Balet

2006. – 2008. suosnivač, organizator i član žirija državnog baletnog natjecanja Mia Čorak Slavenska

2005. član žirija državnog natjecanja srednjih baletnih škola

2004. – 2014. član ocjenjivačke komisije za završne ispite u Školi za klasični balet

2003. – 2011. član povjerenstva za dodjelu nagrade Vladimir Nazor

2003. – 2007. član povjerenstva za dodjelu statusa samostalnog umjetnika, HZSU

© Copyright Svebor Sečak| Design by web-pulse.eu